Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Carnevalia Oy (Y-tunnus: 2281073-3)
Humalistonkatu 5,
20100 Turku

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi Sukunimi
Puhelin
Sähköposti info@carnevalia.fi

Rekisterin nimi

Carnevalia-verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Carnevalia Oy:n asiakassuhteiden hoitaminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää Carnevalia Oy:n toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Carnevalia Oy:n mainonnan kohdistamiseen. Carnevalia Oy voi käyttää yhteistyökumppaneita tilausten käsittelyssä ja toimituksissa sekä markkinoinnin toteuttamisessa.

Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot asiakkaan tilauksista
  • Tilausten seurantatiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisterissä käsiteltävät tiedot on kerätty Carnevalia Oy:n omassa toiminnassa tai saatu rekisteröidyiltä itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta Carnevalia Oy:n ulkopuolelle kuin rekisteröidyn suostumuksen tai lain säännösten perusteella.

Rekisterin suojaus

Rekisteri sijaitsee Tmi Kim Ketosen salasanasuojatulla palvelimella. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Tmi Kim Ketosen palvelimen käyttäjäoikeuksia ja Carnevalia Oy:n lupaa rekisterin käyttöön. Rekisterin tietoturvasta vastaa Tmi Kim Ketonen.