Verkkokaupan käyttöehdot

CARNEVALIA-VERKKOKAUPAN KÄYTTÖEHDOT

Carnevalia Oy:n verkkokaupan yleiset käyttöehdot:

Nämä käyttöehdot koskevat Carnevalia Oy:n (jatkossa myös nimellä ”Palveluntarjoaja”) verkkokauppaa.

Palvelun omistaa Carnevalia Oy, Humalistonkatu 5, Turku, Y-tunnus: 2281073-3

Verkkokaupan käyttö on sallittua vain näitä käyttöehtoja noudattaen. Mikäli et hyväksy ehtoja, et voi tehdä tilauksia Carnevalia-verkkokaupasta.

Tilauksia voidaan tällä hetkellä vastaanottaa vain Suomesta.

Verkkokauppa

Carnevalia-verkkokauppa on Carnevalia Oy:n rekisteröimä palvelu. Verkkopalvelu on tarkoitettu naamiais- ja rooliasuista ja niihin liittyvistä asusteista ja tarvikkeista kiinnostuneille kuluttaja-asiakkaille sekä rekisteröityneille sopimusasiakkaille.

Verkkokaupassa jokainen myytävä tuote on kuvattu tuotemitoin ja -ominaisuuksin. Mahdollisista laitekohtaisista yhteensopivuuksista on ilmoitettu, jos sellaiset ovat tiedossa. Tuotekuvat löytyvät kategorioittain.

Tiedot on kerätty tapauskohtaisesti eri asiakastilanteissa ja ne saattavat poiketa mainitusta, palveluntarjoaja ei ole vastuussa tietojen oikeellisuudesta. Rekisteröityessä annetut tiedot kerätään Carnevalia Oy:n asiakasrekisteriin. Tilattaessa pakollisia tietoja ovat nimi, osoite, postinumero ja –toimipaikka, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Käyttäjän vastuu:

 • Käyttäjän tulee täyttää tilaus- ja toimitusehdoissa mainitut vaatimukset.
 • Käyttäjä sitoutuu käyttämään Carnevalia-verkkokauppaa verkkokaupan ohjeiden mukaisesti.
 • Käyttäjä sitoutuu antamaan itsestään totuudenmukaisia tietoja verkkokaupan tilaus- ja rekisteröitymislomakkeella ja muuttamaan mahdolliset virheelliset tiedot viivytyksettä.
 • Käyttäjä hyväksyy tilausta koskevat tilaus- ja toimitusehdot.
 • Käyttäjä hyväksyy palvelun tarjoajan toimesta tehdyt muutokset asiakkuuteensa.
 • Käyttäjä vastaa palveluntarjoajan ja sen yhteistyökumppaneiden tekijänoikeuksilla suojatun materiaalin luvattomasta käytöstä aiheutuvista seuraamuksista.
 • Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua vain lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin sekä vastaa siitä, että käyttö noudattaa tämän sopimuksen ehtoja

Palveluntarjoajan vastuu:

 • Palveluntarjoaja vastaa kaikesta Carnevalia-verkkokaupassa esitettävästä sisällöstä (kuvat, tekstit, tuotehinnat). Palveluntarjoaja vastaa, että kaikki Carnevalia-verkkokaupassa esitettävä sisältö (kuvat yms.) on Suomen lakien mukaista. Palveluntarjoajalla on kaikki oikeudet muuttaa ja päivittää ja korjata verkkokaupan sisältöä ja/tai sääntöjä ilman erillistä ilmoitusta käyttäjille. Palveluntarjoaja ei anna takuuta verkkokaupassa esitettävien tai sitä kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta.
 • Palveluntarjoaja ei takaa verkkokaupan keskeytymätöntä tai virheetöntä toimintaa. Palveluntarjoaja ei vastaa verkkokaupan saatavuudesta.
 • Palveluntarjoaja ei vastaa Carnevalia Oy:n ulkopuolisten palveluiden tai yritysten esittämästä virheellisestä Carnevalia Oy:tä koskevasta informaatiosta.
 • Palveluntarjoaja vastaa sille kertyvistä kaikista asiakastiedoista ja niiden asianmukaisesta säilyttämisestä.
 • Palveluntarjoaja ei luovuta verkkokaupan ylläpitämiseksi keräämiään tietoja Carnevalia Oy:n ulkopuolelle.
 • Palveluntarjoaja voi tarvittaessa peruuttaa tilauksen tai evätä asiakkuuden. Väärinkäytöksistä ilmoitetaan aina viranomaisille.
 • Verkkokaupasta voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Niille siirtyessään käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Palveluntarjoajalla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sivujen sisältöön, joihin sen verkkokaupasta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Palveluntarjoajan toimesta eikä Palveluntarjoaja vastaa niiden sivujen sisällöstä.
 • Palveluntarjoaja ei vastaa verkkokaupan ja siellä olevien tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa verkkokaupassa tarjoamansa palvelun tai sen keskeytymisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Palveluntarjoajan vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

Carnevalia Oy:n verkkokaupan immateriaalioikeudet:

Kaikki Carnevalia-verkkokaupassa esitetyt kuva- ja tekstimateriaalit ovat Carnevalia Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta. Sivuston sisältö kokonaisuudessaan on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. Käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida, jäljentää, tallentaa, siirtää, edelleen lähettää, jaella, julkaista, liittää toiseen materiaaliin tai ladata omalle tietokoneelleen millään keinolla mitään palveluun liittyvää materiaalia (mukaan lukien teksti, kuvat, tavaramerkit, logot, grafiikka tai musiikki) ilman palveluntarjoajan etukäteistä kirjallista suostumusta ja lukuun ottamatta erikseen mainittuja poikkeuksia.

Tekstiä tai kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tai hyvien tapojen vastaisiin tarkoituksiin. Sivustoa saa katsella ja selata sekä tulostaa käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten.

Riitojen ratkaisuun tekijänoikeusrikkomustilanteessa sovelletaan Suomen lakia.

Turvallinen ostaminen ja kävijäseuranta verkkokaupassa:

Carnevalia-verkkokaupasta ostaminen on turvallista. Verkkokaupassa kerättävät asiakastiedot (tilaushetkellä tai rekisteröidyttäessä) siirtyvät palveluntarjoajan käyttöön suojatussa verkkoyhteydessä.

Maksujen välityksestä ja sen turvallisuudesta huolehtii Suomen verkkomaksut.

Evästeet (”Cookies”)

Sivuston sisällön käytön seuraamiseksi sekä palvelujen käytön helpottamiseksi, kohdentamiseksi ja nopeuttamiseksi verkkokaupan sisällä voidaan käyttää ns. evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa usein sivuilla vierailevien kävijöiden tunnistamisen, helpottaa kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistaa yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tällä tavalla voidaan kerätä tietoja siitä, miten ja milloin verkkokauppaa käytetään. Näin palvelua voidaan kehittää edelleen aiempaa asiakasystävällisemmiksi. Evästeiden tarkoitus on parantaa asiakkaan asiointikokemusta verkkokaupassa.

Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy evästeet oletusasetuksin, mutta käyttäjä voi myös torjua evästeiden käytön oman selaimen asetuksista tai poistamalla evästeet selaimestaan palvelun käytön jälkeen. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista saat selaimesi valmistajan ohjeista. Tietyt verkkokauppaan sisältyvät hyödylliset palvelut voivat kuitenkin edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen. Suosittelemme, että asiakas ei estä tai poista verkkokaupan evästeitä tietokoneeltaan, jotta Palveluntarjoaja voi tarjota korkealaatuista palvelua verkkokaupassa.

Tietosuoja ja tietojen käsittely Carnevalia Oy:n verkkokaupassa

Palveluntarjoaja huolehtii asianmukaisesti asiakastietojen käsittelystä ja säilyttämisestä.

Muu sisältö

Muuta asioimista helpottavaa tietoa saat esimerkiksi Toimitusehdoista.